Infrastruktura techniczna – inwestycje w gminie Siemiatycze

Komunikacja

System komunikacji w gminie stanowi sieć drogowa, linia kolejowa i komunikacja autobusowa PKS. Bazą jest system dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych o łącznej długości 285 km. Jej uzupełnieniem jest linia kolejowa relacji Siedlce - Czeremcha - granica państwa, zapewniająca ruch towarowy i pasażerski na Stacji Siemiatycze. Obszar gminy obsługiwany jest przez PKS Siemiatycze, na 19 liniach autobusowych. Warto zaznaczyć, że tenże PKS posiada stałe połączenia w komunikacji międzynarodowej do Niemiec, Holandii, a najczęściej - Brukseli.

Sieć wodociągowa

W 1998 r. zakończono wodociągowanie gminy. Aktualnie wszystkie wsie są podłączone do systemu wodociągowego. Ze względu na rozległy teren gminy i brak możliwości budowy centralnej oczyszczalni ścieków, trwa intensywny proces budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przy zaangażowaniu i pomocy władz gminy.

Gospodarka odpadami

Składowanie odpadów stałych odbywa się na siedmiu lokalnych wysypiskach śmieci. Gmina posiada precyzyjny plan gospodarki odpadami, który przewiduje kompleksowe rozwiązanie tego problemu, zgodnie z normami unijnymi. Realizując powyższe gmina przystąpiła do Związku Komunalnego pn. Związek Komunalny Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, którego głównym zadaniem będzie budowa nowoczesnego wysypiska śmieci dla trzech powiatów, a także wdrożenie systemu selektywnej zbiórki i segregacji odpadów.

Ciepłownictwo i gazownictwo

Gmina ma możliwość szerszego pozyskania gazu przewodowego, poprzez rozbudowę gazociągu od strony miasta Siemiatycze. Obecnie 52 mieszkańców wsi Czartajew korzysta z pobudowanej w 1999 r. linii gazowniczej. Posiada także aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, co daje realną szansę rozwoju gospodarczego i swobodę działalności gospodarczej. Uwzględniając aspekt ekologiczny oraz ukierunkowanie na rozwój turystyki i rekreacji, gmina zainteresowana jest lokalizacją nieuciążliwego przemysłu, budową większych zakładów produkcyjnych tym bardziej, że istnieją ku temu warunki wynikające z założeń planu zagospodarowania przestrzennego, umożliwiającego pozyskanie terenów pod budowę oraz przychylność władz gminy w zakresie polityki podatkowej. Potencjalnym inwestorom branży przemysłowej, grrto oferuje atrakcyjną działkę w miejscowości Anusin o pow. 3,80 ha.

Projekt "Bug - Raj dla turysty" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.