Obszary i obiekty podlegające ochronie

  • Malownicza "Dolina Bugu", to część krajowego systemu przyrodniczego o funkcjach ekologicznych, krajoznawczych i rekreacyjnych.
  • Pomniki przyrody w postaci starych drzew i głazów narzutowych.
  • Pozostałości parku podworskiego we wsi BacikI Średnie, założonego w końcu XIX w. przez hrabiego Henryka Cicierskiego, jako otoczenie dworu szlacheckiego.
  • Pozostałości dawnego osadnictwa w postaci kurhanów i starego cmentarzyska.
  • Użytki ekologiczne ekosystemów bagiennych i oczek wodnych.
  • Cenne układy przestrzenne i zabytkowa zabudowa wsi: Baciki Średnie, Czartajew, Tołwin, Wiercień Duży.
  • Cerkiew cmentarna w Rogawce wraz z zabytkowym cmentarzem.
  • Bunkry na tzw. "Linii Mołotowa".
  • Wieś Turna IVlała , założona w poł. XVI w. podczas budowy mostu na rzece Bug, do dzisiaj zachowały się domy i zabudowa gospodarcza z 1. poł. XIX w.
  • Wieś Turna Duża założona w XV w.; tu także zachowały się drewniane domy i młyn z poł. XIX w.
Projekt "Bug - Raj dla turysty" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.