Położenie

Gmina położona jest w północno-wschodniej części Polski, na południu województwa podlaskiego, w powiecie siemiatyckim. Zajmuje obszar 227,14 km². Jako samodzielna jednostka organizacyjna funkcjonuje od 1 kwietnia 1992 r. Siedzibą władz jest miasto Siemiatycze. Gmina usytuowana jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, tj. drogi krajowej nr 19 i 62. Korzystną cechą położenia są niewielkie odległości, dzielące ją od dużych ośrodków akademickich i centrów administracyjnych, tj. Warszawy (130 km), Lublina (150 km) i Białegostoku (100 km).

Gmina liczy 6466 tys. mieszkańców, skupionych w 46 wsiach i 41 sołectwach. Od kilku lat, coraz wyraźniej, na obszarze tym rysuje się niż demograficzny. Głównie jest on powodowany spadkiem urodzeń i migracją ludności do miast.

Struktura osób zatrudnionych w poszczególnych działach wygląda następująco:

  • Rolnictwo 44%.
  • Usługi 16%.
  • Przemysł i budownictwo 36%.
  • Pozostałe 4%.
Projekt "Bug - Raj dla turysty" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.