Charakterystyka

Gmina Perlejewo jest typową gminą wiejską, ma 33 sołectwa. Swoją siedzibę mają Bank Spółdzielczy, Urząd Pocztowy, Ośrodek Zdrowia, Gminna Spółdzielnia, stacja benzynowa, tartak, sklepy spożywcze i przemysłowe, Szkoła podstawowa i gimnazjum.

Gmina może poszczycić się wysokim wskaźnikiem stelefonizowania i nowoczesną centralą cyfrową ze stałym dostępem do internetu (neostrada).

Dobra sieć dróg o nawierzchni bitumicznej, co plasuje gminę na dobrym poziomie, jeśli chodzi o drogi w województwie. Ponad połowa gospodarstw posiada wodociąg, zasilanych z dwóch hydroforni na terenie gminy.

Projekt "Bug - Raj dla turysty" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.