Opracowanie produktu turystycznego terenów nad rzeką Bug w ramach realizacji projektu pn. „Bug-rajem dla turysty”

Poniższe opracowanie powstało w celu przedstawienia walorów turystycznych terenów nadbużańskich 7 gmin położonych w województwie podlaskim (Perlejewo, Drohiczyn, Siemiatycze i Mielnik), mazowieckim (Korczew i Sarnaki) oraz lubelskim (Konstantynów).

Realizacja przedstawionej koncepcji przyczyni się do:

  • podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gmin biorących udział w projekcie,
  • powiększenia rynku pracy w turystyce i branżach okołoturystycznych,
  • rozwoju markowego produktu turystycznego, z zachowaniem odrębności,
  • wypromowania produktu na rynku, a przez produkt promocja regionu,
  • zwiększenia ruchu turystycznego w regionie.

Produkt turystyczny

rzeka Bug
Projekt "Bug - Raj dla turysty" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.