Trochę historii

Początki miasta Drohiczyn - to wczesne średniowiecze, najstarszy i najważniejszy gród Podlasia w XI wieku.
Nazwa miasta - wywodzi się od ruskiego imienia Drogit, czy też Drohicz (gród został założony w pierwszej połowie XI wieku właśnie przez ludność ruską).

Drohiczyn księstwem – był nim od 1181 roku, przez krótki okres. W 1253 roku był miejscem koronacji jedynego króla w dziejach Rusi - Daniela Halickiego.

Miejskie prawo magdeburskie - Drohiczyn uzyskał je w 1498 roku od księcia Aleksandra Jagiellończyka, syna Kazimierza.

Ośrodek szkolnictwa - Drohiczyn zasłynął w XVIII wieku ze wspaniałych szkół: szkółki prowadzonej przez franciszkanów i jezuickiego Colegium Nobillium.

Drohiczyn stolicą województwa - w 1513 roku został stolicą województwa podlaskiego, które początkowo należało do Wielkiego Księstwa Litewskiego, a od czasów Unii Lubelskiej - do Korony. Stolicą pozostał do rozbiorów. Wiek XVI to okres największego rozkwitu miasta.

Historia zabytków - w XVIII wieku odnowiono, odbudowano lub wybudowano drohiczyńskie kościoły i klasztory, najcenniejsze zachowane do dziś zabytki mają właśnie XVIII-wieczny wystrój.

Góra Zamkowa – w początkach XVII wieku na Górze Zamkowej istniał królewski dwór, który mieścił sąd. Został zniszczony w XVII wieku. Pozbawiony opieki uległ całkowitej zagładzie. Dzieła zniszczenia stopniowo dopełniał nurt Bugu podmywając Górę Zamkową. W końcu XVII wieku istniała na Górze Zamkowej kwadratowa budowla mieszcząca areszt i więzienie, rozebrano ją w 1788 roku. Na przełomie XIX i XX wieku znajdowała się tu pozostałość podziemnego korytarza. Obecnie masyw Góry Zamkowej stanowi jedynie niewielką część góry mieszczącej kiedyś gród i zamek.

Diecezja drohiczyńska – od 1991 roku miasto jest stolicą diecezji drohiczyńskiej.

Projekt "Bug - Raj dla turysty" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.